உலகப் பொதுமறை


உலகப் பொதுமறை

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.

மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியே ஆனாலும் , அந்த பண்டமும் (அளவோடு ஏற்றாமல்) அளவு கடந்து மிகுதியாக ஏற்றினால் அச்சு முறியும்.
-திருவள்ளுவர் -(அதி: அறிவுடைமை)
Hold on To Your Dreams ! Your Day Will Come !!

தாய் மொழி

தாய் மொழி என்றால் என்ன என்று எண்ணுகிறீர்கள்?

தாய் பேசிய மொழியா?

தந்தை பேசிய மொழியா?

எந்த மொழியில் பேசினால் உங்களால் கனவில் கூட புரிந்து கொள்ள முடியுமோ... எந்த மொழியில் அந்த கனவுகளே தோன்றுமோ... அதுவே தாய்மொழி.

அதை விட முக்கியமாக இப்படி யோசித்துப்பாருங்கள்...எந்த மொழியில் நாம் நம்மையும் அறியாமல் யோசிக்கிறோமோ அதுவே நம் தாய்மொழி...

தாய் மொழியில் நாம் பயிலும் எந்த செய்தியும், பாடமும், பொருளும் நம் மனத்தில் மற்ற எந்த மொழியில் படித்தவற்றை விட நிலைத்து நிற்கும்...

உங்கள் கருத்து என்ன?

Disclaimer

கதைகளில் வரும் நிகழ்ச்சிகள், பாத்திரங்கள் யாவும் கற்பனையே.. இங்கு செய்யப்படும் அலசல்கள், முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்கள் பத்திரிகைகள்,இணையம் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் வெளிவரும் செய்திகளை அடிப்படையாக கொண்டவை.. கருத்துக்கள் யார் மனதையேனும் புண்படுத்தும்படி இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டுகிறோம்..